Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

§ 16 Toimielinpäätösten seuranta

KEUDno-2020-110

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 §, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja tarkastellaan omana
pykälänä.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu omat käyttäjätunnukset Keski-Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.keski- uudenmaansote.fi.

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 14.2.- 24.3.2020.

Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset
20.2.2020 
25.2.2020  
3.3.2020
10.3.2020 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta 14.2.- 24.3.2020. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.