Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

§ 14 Tilinpäätös 2019 ja tavoitteiden toteutuminen

KEUDno-2020-694

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia kertomaan vuoden 2019 tilinpäätöksestä sekä tavoitteiden toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.