Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

§ 17 Tarkastuslautakunta / muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua 2.4. ja 16.4.2020.