Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2020

§ 15 Henkilöstöraportti

KEUDno-2020-695

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Päivi Autere kertomaan vuoden 2019 henkilöstöraportista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.