Tarkastuslautakunta, kokous 2.4.2020

§ 21 Toimielinpäätösten seuranta

KEUDno-2020-110

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 §, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja tarkastellaan omana pykälänä. Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu omat käyttäjätunnukset Keski-Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.keski- uudenmaansote.fi. 

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa
käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä 10.3.2020 jälkeen. Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset

17.3.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com


Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.