Tarkastuslautakunta, kokous 2.4.2020

§ 19 Sähköinen allekirjoitus tarkastuslautakunta

KEUDno-2020-857

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Kuntayhtymän hallintosäännön § 125 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 126 §:n mukaan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ennen seuraavaa kokousta. Kiireisissä tapauksissa pöytäkirja tai siitä osa voidaan tarkastaa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.