Tarkastuslautakunta, kokous 2.4.2020

§ 22 2019 työohjelman mukainen arviointi

KEUDno-2020-858

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut


Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle kuntayhtymän vuoden 2019 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille vuoden 2019 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Keskustellaan kokouksessa arvioinnin aihealueista ja havainnoista. Saatujen kommenttien perusteella laaditaan ensimmäinen luonnos arviointikertomuksesta seuraavaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Hyväksytään esitys.