Tarkastuslautakunta, kokous 20.5.2020

§ 40 Tilintarkastuspöytäkirja

Perustelut

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja saatetaan yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala on laatinut 20.5.2020 päivätyn tilintarkastuspöytäkirjan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastuspöytäkirjan tiedoksi ja saattaa sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.