Tarkastuslautakunta, kokous 20.5.2020

§ 42 Tarkastuslautakunta / Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 20.8.2020 klo 17:00.