Tarkastuslautakunta, kokous 20.5.2020

§ 41 2019 työohjelman mukainen arviointi

KEUDno-2020-858

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle kuntayhtymän vuoden 2019 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille vuoden 2019 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Kokouksessa saatujen kommenttien perusteella laaditaan ja hyväksytään sekä allekirjoitetaan vuoden 2019 arviointikertomus.


 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää

a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019,

b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2019 tarvittaessa teknisiä korjauksia,

c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2019 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja

d) esittää yhtymävaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 

 

Päätös

Hyväksyttiin esitys.