Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2022

§ 44 Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2021 tilintarkastuksesta

Perustelut

Tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 tilintarkastuksen loppuraportin.

Raportti on salassa pidettävä (Julkisuuslaki 24.1 §, kohta 15) ja se esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2021 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.