Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2022

§ 47 Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 16.8.2022.