Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2022

§ 43 Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017-2019 KPMG Oy: ltä. Vuosien 2020-2022 hallinnon ja talouden tarkastus on optiona siten, että tilaaja päättää option käytöstä vuosittain. Sopimuksen mukaan option käyttäminen riippuu pääsääntöisesti sote- ja maakuntauudistuksesta. Tilanteessa, jossa kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi on 2022, on tarkoituksenmukaista käyttää vielä optiomahdollisuutta. Hyvinvointialueen tilintarkastuksesta on kilpailutus kuluvan vuoden aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@hotmail.com

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että

  • KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2022 tarkastusta.
  • Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Kirsi Sova