Tarkastuslautakunta, kokous 18.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin arviointikertomuksen laadinnasta. Merkittiin tiedoksi.