Tarkastuslautakunta, kokous 18.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Arviointikertomus 2022

KEUDno-2023-15

Valmistelija

  • Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointiertomuksessa tuodaan esille vuoden 2022 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Keskustellaan kokouksessa arvioinnin aihealueista ja havainnoista. Kokouksessa aloitetaan vuoden 2022 arviointikertomuksen laadinta.
 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa.