Tarkastuslautakunta, kokous 18.11.2022

§ 78 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

KEU-2021-16066
Aikaisempi käsittely
Tarkastuslautakunta 8.11.2022, § 73

Valmistelijat / lisätiedot: 
Päivi Tarsia 
paivi.tarsia@keusote.fi 
rahoitus- ja talousjohtaja 


KPMG Oy on lähettänyt tarkastuslautakunnalle esityksen tilintarkastuspalkkion tarkistamisesta. Esityksessä todetaan, että tilintarkastussopimus vuosille 2018-2022 on laadittu 5.2.2018.  Tilintarkastussopimuksen mukaisia palkkioita esitetään korotettavaksi 10 prosentilla ja perusteena on aikavälillä 1.4.2019-31.3.2022 tapahtunut ansiotasoindeksin muutos.


Ehdotus
Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen mukaisten palkkioiden tarkistamisen 10 prosentilla marraskuusta 2022 alkaen.

Päätös
Puheenjohtaja esitti pykälän asian. Lautakunta kävi keskustelun asiasta ja päätti jättää asian pöydälle. 
Pykälä käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun on saatu tarvittava tieto asian ratkaisemiseksi. 
Lautakunta oli päätöksessä yksimielinen. 

Esteellisyys
Kirsi Sova

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@hotmail.com

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen mukaisten palkkioiden tarkistamisen 10 prosentilla marraskuusta 2022 alkaen.

Päätös

sihteeri ja esittelijä oli puheenjohtaja (Kirsi Sova poistui kokouksesta)

Lautakunta jättää asian pöydälle. Lautakunta ottaa asiaa uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Lautakunta pyytää kokoukseen Päivi Tarsian ja Petja Harakkaan esittelemään asiaa. Lautakunta pyytää, että esittelijät ottavat mukaan nykyisen sopimuksen ja esittelevät palkkion korottamisen perustelut. Lautakunta pyytää vastausta esittelijältä, onko kyseinen asia tarkastuslautakunnan päätettävissä oleva asia. 

Lautakunta oli pöydälle jättämisestä yksimielinen.