Tarkastuslautakunta, kokous 17.4.2020

§ 25 Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEUDno-2020-109

Valmistelija

  • Tuija Alén, Toimistosihteeri, tuija.alen@keusote.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.

Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 15.1.2020. Tarkastuslautakunnan kokouksen 2.4.2020 jälkeen ei ole tullut muutoksia sidonnaisuusrekisteriin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.