Tarkastuslautakunta, kokous 17.4.2020

§ 26 2019 työohjelman mukainen arviointi

KEUDno-2020-858

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle
kuntayhtymän vuoden 2019 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille vuoden
2019 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Keskustellaan kokouksessa
arvioinnin aihealueista ja havainnoista. Saatujen kommenttien perusteella laaditaan
ensimmäinen luonnos arviointikertomuksesta seuraavaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Hyväksytään esitys.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.