Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2021

§ 47 Palveluverkko ja tilakysymykset

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen ja tilahallintapäällikkö Ritva Rautiainen kertomaan kuntayhtymän palveluverkkosuunnitelmasta ja tilakysymyksistä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.