Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2021

§ 50 Muut asiat