Tarkastuslautakunta, kokous 16.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2022 tilintarkastuksesta

Perustelut

Tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2022 tilintarkastuksen loppuraportin.


Raportti on salassa pidettävä (Julkisuuslaki 24.1 §, kohta 15) ja se esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@luvn.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitysen mukaan.