Tarkastuslautakunta, kokous 16.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Arviointikertomus 2022

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointikertomuksessa tuodaan esille vuoden 2022 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Kokouksessa jatketaan vuoden 2022 arviointikertomuksen laadintaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@luvn.fi

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa.