Tarkastuslautakunta, kokous 16.3.2022

§ 16 Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu va. hallintojohtaja Petja Harakka kertomaan strategisen kehittämisen ja tukipalvelujen tulosalueesta.

Ehdotus

Esitys strategisen kehittämisen ja tukipalvelujen tulosalueesta sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.