Tarkastuslautakunta, kokous 16.3.2022

§ 18 Muut asiat

Päätös

Lautakunta keskusteli arviointikertomuksen vastuista ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.