Tarkastuslautakunta, kokous 16.3.2022

§ 17 Kokouspalkkiot ja muut korvaukset

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu va. hallintojohtaja Petja Harakka kertomaan tarkastuslautakunnan jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja muista korvauksista.

Ehdotus

Esitys kokouspalkkioista ja muista korvauksista sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.