Tarkastuslautakunta, kokous 13.5.2020

§ 34 2019 työohjelman mukainen arviointi

KEUDno-2020-858

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle kuntayhtymän vuoden 2019 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille
vuoden 2019 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Keskustellaan kokouksessa arvioinnin aihealueista ja havainnoista. Saatujen kommenttien
perusteella laaditaan luonnos arviointikertomuksesta seuraavaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.