Tarkastuslautakunta, kokous 1.3.2023

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia kertomaan kuntayhtymää koskevista ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esitys ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.