Tarkastuslautakunta, kokous 13.12.2022

§ 87 Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen

KEU-2021-16066

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

KEU-2021-16066

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta 8.11.2022
Tarkastuslautakunta 18.11.2022
 

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet
1 Ansiotasoindeksin_muutos
2 Esitys_tilintarkastuspalkkioiden_tarkistamisesta

Tarkastuslautakunta 8.11.2022
§ 73 Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen

KPMG Oy on lähettänyt tarkastuslautakunnalle esityksen tilintarkastuspalkkion tarkistamisesta. Esityksessä todetaan, että tilintarkastussopimus vuosille 2018-2022 on laadittu 5.2.2018.  Tilintarkastussopimuksen mukaisia palkkioita esitetään korotettavaksi 10 prosentilla ja perusteena on aikavälillä 1.4.2019-31.3.2022 tapahtunut ansiotasoindeksin muutos.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen mukaisten palkkioiden tarkistamisen 10 prosentilla marraskuusta 2022 alkaen.

Päätös

Puheenjohtaja esitti pykälän asian. Lautakunta kävi keskustelun asiasta ja päätti jättää asian pöydälle. 

Pykälä käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun on saatu tarvittava tieto asian ratkaisemiseksi. 

Lautakunta oli päätöksessä yksimielinen. 

Esteellisyys

Kirsi Sova

***

Tarkastuslautakunta 18.11.2022
§ 78 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen (lisäpykälä)

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen mukaisten palkkioiden tarkistamisen 10 prosentilla marraskuusta 2022 alkaen.

Päätös

sihteeri ja esittelijä oli puheenjohtaja (Kirsi Sova poistui kokouksesta).

Lautakunta jättää asian pöydälle. Lautakunta ottaa asiaa uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Lautakunta pyytää kokoukseen Päivi Tarsian ja Petja Harakkaan esittelemään asiaa. Lautakunta pyytää, että esittelijät ottavat mukaan nykyisen sopimuksen ja esittelevät palkkion korottamisen perustelut. Lautakunta pyytää vastausta esittelijältä, onko kyseinen asia tarkastuslautakunnan päätettävissä oleva asia. 

Lautakunta oli pöydälle jättämisestä yksimielinen. 

***

Asiaa esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@hotmail.com

Tarkastuslautakunta päättää tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion korottamisesta.

Päätös

Ehdotus hylätään, koska ehdotus ei vastaa kuntayhtymän ja tilitarkastusyhtymän väliseen sopimukseen. 

Lautakunta oli päätöksessä yksimielinen.

Esteellisyys

  • Kirsi Sova