Tarkastuslautakunta, kokous 13.12.2022

§ 85 Tarkastuslautakunnan kokousajat kevät 2023

Perustelut

Hallintosäännön § 117 mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2023 kokousajoista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavasti:

 

- 1.3.2022

- 3.4.2022

- 18.4.2022

- 26.4.2022

- 4.5.2022