Tarkastuslautakunta, kokous 13.12.2022

§ 80 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2022

KEUDno-2022-4696

Perustelut

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.

Edellisen 8.11.2022 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

  • Onni Rostila on päivittänyt sidonnaisuusilmoituksensa 16.11.2022
  • Sirpa Viiru on tehnyt sidonnaisuusilmoituksensa 23.11.2022
  • Suominen Osmo tehnyt sidonnaisuusilmoituksensa 29.11.2022
  • Saila Karvonen on poistettu 15.11.2022 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta
  • Marko Heinonen on poistettu 22.11.2022 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@hotmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.