Tarkastuslautakunta, kokous 13.12.2022

§ 82 Henkilöstöasiat pääluottamusmiesten näkökulmasta

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu jokaisesta järjestöstä yksi pääluottamusmies kertomaan henkilöstöasioista pääluottamusmiesten näkökulmasta. Kokoukseen on ilmoittanut osallistumisensa seuraavat henkilöt: Nikolai Rintala (JUKO/LS), Päivi Inberg ( SUPER), Päivi Mänkärlä (Jyty), Kati Lehikoinen (JUKO) ja Outi Erkko (TEHY).

Ehdotus

Esitys sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.