Tarkastuslautakunta, kokous 13.12.2022

§ 83 Diabetes-hoidon järjestäminen Keusotessa

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu ylilääkäri Tuula Salokangas ja avopalveluiden päällikkö Päivi Mäkelä-Bengs kertomaan diabetes-hoidon järjestämisestä Keusotessa.

Ehdotus

Esitys ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.