Tarkastuslautakunta, kokous 13.12.2022

§ 81 Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu palvelujohtaja Tiina Salminen, perhekeskuspalvelujen päällikkö Minna Kairesalo, lastensuojelun päällikkö Suvi Salin ja aikuissosiaalityön esimies Nina Tommola kertomaan aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten ja nuorten sekä perheiden palvelujen vuoden 2022 toiminnasta.

Ehdotus

Esitys ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.