Tarkastuslautakunta, kokous 12.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Toimielinpäätösten seuranta ajalta 16.8.2019 - 12.9.2019

KEU-2019-1197

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski- Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 § 8, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja tarkastellaan omana pykälänä.


Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu omat käyttäjätunnukset Keski-Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.keski-uudenmaansote.fi.


Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 16.8.2019 – 12.9.2019.


Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset
- 3.9.2019
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta 16.8.2019 – 12.9.2019. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.