Tarkastuslautakunta, kokous 12.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEU-2019-1196

Valmistelija

  • Tuija Alen, Toimistosihteeri, tuija.alen@keusote.fi

Perustelut


Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.


Aki Korpela on päivittänyt tietonsa sidonnaisuusrekisteriin 16.8.2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä sidonnaisuusrekisteriin tehdyt muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.