Tarkastuslautakunta, kokous 11.5.2022

§ 37 Arviointikertomus 2021

KEUDno-2022-5791

Valmistelija

  • Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointiertomuksessa tuodaan esille vuoden 2021 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Keskustellaan kokouksessa arvioinnin aihealueista ja havainnoista. Kokouksessa jatketaan arviointikertomuksen laadintaa.

 

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa.