Tarkastuslautakunta, kokous 10.12.2020

§ 56 Toimielinpäätösten seuranta

KEUDno-2020-110

Valmistelija

  • Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 § 8, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja
tarkastellaan omana pykälänä. Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu omat käyttäjätunnukset Keski- Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.keski- uudenmaansote.fi.
Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 27.10.2020 – 10.12.2020.
Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset 

- 27.10.2020

- 10.11.2020

- 24.11.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta 27.10.2020.- 10.12.2020. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.