Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, kokous 23.11.2021

§ 136 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Hanna Pellikka, johtava asiantuntija, hanna.pellikka@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallintosäännön 118 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Ja edelleen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Tavanomaisesti noudatettavaa määräaikaa kokouskutsun ja esityslistan lähettämisessä ei ole voitu noudattaa johtuen käsiteltävänä olevan asian luonteesta ja kiireellisyydestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mohammad Husseini ja Mikko Taavitsainen.