Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, kokous 2.12.2020

§ 145 Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Hanna Pellikka, johtava asiantuntija, hanna.pellikka@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentä.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Rousu ja Mikko Taavitsainen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

  • päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
  • hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
  • päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
  • hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).

Käsitellyt asiat