Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, kokous 2.12.2020