Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, kokous 21.10.2020