Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 29.9.2021

§ 40 Muut asiat

KEU-2021-17608

Perustelut

     

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.