Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 29.9.2021

§ 41 Kokouksen päättäminen

KEU-2021-17608

Perustelut

      

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:16