Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 29.9.2021

§ 27 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

KEU-2021-17608

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 4.10.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Toimielimen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Landstedt ja Hannu Laurila.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Landstedt ja Kristiina Kariniemi-Örmälä.