Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 29.9.2021

§ 30 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio vuosille 2021-2022

KEU-2021-16063

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000, josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66 milj. euroa.  

Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron, koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021 mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen. 

Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarviot. Talousarvioita tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle saatavat valtionavustusten osuudet vuosille 2021 ja 2022. Talousarviota tarkennetaan ja se tuodaan uudestaan valmistelutoimielimen käsiteltäväksi. Valmistelutoimielimelle tuodaan keskusteltavaksi myös kuntayhtymän taseelle merkityt investoinnit.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000, josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66 milj. euroa. Väliaikainen toimielin merkitsi tiedoksi valtionavustustilanteen kokouksessaan 15.9.2021 §22.  

Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron, koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021 mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen. 

Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarvion. Talousarviota tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.