Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 29.9.2021

§ 29 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenten toteaminen

KEU-2021-15456

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Voimaanpanolain mukaan väliaikaisella toimielimellä on mahdollisuus asettaa poliittinen seurantaryhmä seuraamaan uudistuksen toimeenpanoa ja valmistelemaan poliittiseen päätöksentekoon liittyviä asioita. Voimaanpanolain mukaan tarkoitus on, että seurantaryhmä asetettaisiin hyvinvointialueella edustettuna olevien poliittisten puolueiden ja ryhmien edustajista. Seurantaryhmän toiminnasta aiheutuvat välittömät kustannukset maksetaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon saamista valtionavustuksista. Kokoonpanolle tai jäsenille ei voimaanpanolaissa ole määrittelyä. 

Väliaikaisen toimielimen työjärjestyksessä (§5) säädetään poliittisesta seurantaryhmästä.    

Uudenmaan vaalien valmistelutoimikunta on neuvotellut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän kokoonpanosta sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista liitteen 1. mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää  

  • perustaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon ajanjaksolle 17.8.2021- 28.2.2022 poliittisen seurantaryhmän, 
  • poliittisen seurantaryhmän kokoonpanosta Uudenmaan vaalien valmistelutoimikunnan neuvotteleman poliittisen seurantaryhmän mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Voimaanpanolain mukaan väliaikaisella toimielimellä on mahdollisuus asettaa poliittinen seurantaryhmä seuraamaan uudistuksen toimeenpanoa ja valmistelemaan poliittiseen päätöksentekoon liittyviä asioita. Voimaanpanolain mukaan tarkoitus on, että seurantaryhmä asetettaisiin hyvinvointialueella edustettuna olevien poliittisten puolueiden ja ryhmien edustajista. Seurantaryhmän toiminnasta aiheutuvat välittömät kustannukset maksetaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon saamista valtionavustuksista. Kokoonpanolle tai jäsenille ei voimaanpanolaissa ole määrittelyä. 

Väliaikaisen toimielimen työjärjestyksessä (§5) säädetään poliittisesta seurantaryhmästä.    

Uudenmaan vaalien valmistelutoimikunta on neuvotellut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän kokoonpanosta sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista liitteen 1. mukaisesti. Elokuussa (23.8.2021) vastaanotetussa tiedostossa kokoonpanossa oli virheellisesti merkitty 1. vpj väärän henkilön kohdalle. Uudenmaan liitossa tarkastettiin asia ja tieto on korjattu oheiseen liitteeseen liitolta 15.9.2021 saadun vahvistuksen mukaisesti. Tällä päätöksellä korvataan väliaikaisen toimielimen 1.9.2021 §6 liitteenä ollut poliittisen seurantaryhmän kokoonpano.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää  

  • poliittisen seurantaryhmän kokoonpanosta Uudenmaan vaalien valmistelutoimikunnan neuvotteleman poliittisen seurantaryhmän mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.