Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 29.9.2021

§ 37 Erityishuoltopiiri-ryhmän työsuunnitelma

KEU-2021-17513

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.9.2021 perustaa valmisteluorganisaation työryhmineen, joista yksi on Erityishuoltopiiri-ryhmä, eli Eteva kuntayhtymän palvelutoiminnan integroimiseen keskittyvä työryhmä. Väliaikaisen toimielimen perustamat työryhmät hoitavat työjärjestyksen § 7 mukaan niille erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä.  

Työryhmälle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään sen ensimmäiset työtehtävät. Työryhmän tehtävät tulevat voimaanpanolaista, kansallisesti laaditusta STM:n tiekartasta sekä syksyn 2021 hyvinvointialueen valmistelusta. Tehtäviä on priorisoitu ja valmistelu aloitetaan toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittisistä tehtävistä. Työryhmä priorisoi aluevaltuustoa varten tehtävää valmistelua. Työsuunnitelma täydentyy ja tarkentuu työskentelyn edetessä. 

Erityishuoltopiiri -ryhmän työsuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä Erityishuoltopiiri -ryhmän työsuunnitelman. 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.