Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 11 Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset

KEU-2021-15216

Valmistelija

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Sovitaan seuraavista väliaikaisen toimielimen kokousajoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että 

 • seuraavat kokoukset ovat:  
  • 15.9.2021 klo 13.30–15,  
  • 29.9.2021 klo 13.30–15,  
  • 19.10 klo 13.30–15,  
  • 3.11.2021 klo 13.30–15,  
  • 17.11.2021 klo 13.30–15,  
  • 30.11.2021 klo 13.30–15,  
  • 15.12.2021 klo 13.30–15 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.