Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 2 Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

KEU-2021-15452

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen perustamista koskevan voimaanpanolain 8 §:n mukaan valmistelutoimielimen iältään vanhin edustaja johtaa ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen saakka, kunnes valmistelutoimielin on valinnut itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 

Voimaanpanolain 8 §:n mukaisesti väliaikaisen toimielimen asettanut organisaatio vastaa muun muassa toiminnan ja henkilöstön edellyttämistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä sekä vuoden 2021 ja 2022 talousarvion valmistelusta. Tämä viranomainen vastaa myös toimielimen hallinnollisesta tuesta. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueen kunnat, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Eteva kuntayhtymä ovat toimielimissään käsitelleet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ehdotuksen väliaikaisenvalmistelutoimielimen kokoonpanosta, jossa toimielimen puheenjohtajaksi on ehdotettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntayhtymän johtajaa. Varapuheenjohtajaksi esitetään hänen varajäsentään sekä toiseksi varapuheenjohtajaksi Hyvinkään kaupunginjohtajaa. Väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja toimii samalla hyvinvointialueen valmistelua johtavana viranhaltijana ja vastaa muutoksen johtamisesta. 

Ehdotus

Valita väliaikaisen toimielimen puheenjohtajaksi kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkosen sekä 1. varapuheenjohtajaksi palvelujohtaja Tiina Salmisen ja 2. varapuheenjohtajaksi Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen. Pirjo Laitinen-Parkkonen toimii samalla hyvinvointialueen valmistelua johtavana viranhaltijana ja vastaa muutoksen johtamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan sillä muutoksella, että 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Harri Lipasti.