Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 12 Muut asiat

KEU-2021-15216

Perustelut

           

Ehdotus

                                   

Päätös

    Merkittiin tiedoksi.